علوم سوم دبستان فصل پنجم

حجم فایل : 1.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا علوم سوم دبستان
فصل پنجم آب در طبیعت به سه حالت جامد ، مایع ، گاز وجود دارد . آب در طبیعت روی زمین : اقیانوس ها ، دریا ها و . . . 2- مایع
زیر زمین : چشمه ، قناعت و چاه


3-گاز : بخار آب موجود در هوا 1- جامد : یخ در قطب ها ، کوهستان ها ، یخچال های طبیعی نکته :
1- زمین به خاطر گرد و شبیه توپ بودن آن کره نامیده می شود .
2- روی کره زمین دریا های زیادی وجود دارد . دریاهای بسیار بزرگ را اقیانوس می نامند .
3- مساحت آب های روی کره زمین بیش تر از مساحت خشکی ها است .
4- دریاها، گودال های بزرگ پراز آبی هستند که دارای آب شور می باشند به علت شوری آب دریاها آب آن ها برای آشامیدن ،شست و شو و کشاورزی مناسب نیست . مقدار آب های شیرین سطح زمین بسیار کم تر از آب های شور است  
آب های شیرین را می توان در رودخانه ، چاه ها، چشمه ها یافت .
چرخه ی آب : در اثر تابش نور خورشید ، آب دریاها بخار می شود از بخار آب ، ابر درست می شود اگر ابرها به اندازه ی کافی سرد شوند ، از آن ها باران یا برف می بارد . آب باران روی زمین جابه جا می شود و دوباره وارد دریاها شده و دوباره تبخیر می شود این چرخش آب دائم تکرار می شود و به آن چرخه ی آب می گویند . ابر چگونه تشکیل می شود
همیشه مقداری بخار آب در هوا وجود دارد . از بخار آب ، ابر درست می شود . ابرها دریک جا نمی مانند . بادآن ها را جا به جا می کند اگر ابرها به اندازه ی کافی سرد شوند از آن ها باران یا برف می بارد .
 
  نکته : ما از آب برای آشامیدن ،شست وشو ، کشاورزی ، تهیه ی غذا ، تهیه وسایلی مانند کاغذ و ... استفاده می کنیم .
در مصرف آب باید صرفه جویی کنیم تا از این نعمت خداوند به خوبی استفاده کرده باشیم .
نمونه هایی که می توان در مصرف آب صرفه جویی کرد .
1- هنگام مسواک زدن ، شیر آب را باز نگذاریم .
2- در حمام ، شیر و دوش را بی جهت باز نگذاریم .
3- زباله و فاضلاب های خانگی را در آب های جاری نریزیم .
4- در هنگام شست وشوی اتومبیل از شلنگ استفاده نکنیم .
5- از ورود فاضلاب کارخانجات به آب های جاری جلوگیری کنیم .
خداوند در قرآن می فرماید : و جَعلنا مِن الماءِ کلّ ِ شپی ء ِ حی ّ((همه چیز را با آب برای شما زنده کرده ایم .))
  1- چرا دریا برای کشاورزی مناسب نیست؟
چون شور است

2- دریاهای بسیار بزرگ را چه می نامند؟ اقیانوس

3- از راه های صرفه جویی در مصرف آب دو مورد را نام ببرید.
بستن شیر آب هنگام مسواک زدن- شستن اتومبیل با سطل آب بیش ترین سطح کره ی زمین را چه چیزی فرا گرفته است؟
آب

منابع عظیم آب در سطح زمین کدام است؟

اقیانوس دریاها رودها چشمه ها در هوا هم...